PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER

Personvernerklæring

I forbindelse med bestillingen, godtar du at ShapeWears.no lagrer og bruker informasjonen din og ønsker å gjøre din kundeopplevelse bedre. Som del av dette vil vi derfor at du skal føle deg trygg når du bruker våre nettsider.
 Hvorfor trenger vi opplyninger fra deg? Og hvordan bruker vi de? 

Personopplysninger

Personopplysninger innebærer enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes for å identifisere en person som en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson. Opplysninger kan for eksempel innebære fornavn, etternavn, adresse, emailadresse, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger.

Hvordan håndterer ShapeWears.no mine personopplysninger?

ShapeWears er ansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger.

Sikkerhet

Dine personopplysninger du registrerer når du oppretter eller oppdaterer en brukerprofil. Vil navn, adresse og e-postadresse registreres når du oppretter en kundekonto hos oss. Disse opplysningene er vi avhengige av å registrere for å kunne tilby deg ulike kampanjer og rabatterte produkter.

Direkte markedsføring

Ved å lage kundekonto hos på ShapeWears.no kan vi sende deg relevante tilbud og nyheter via direkte markedsføring. Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring ved å følge instruksene i hver epost med markedsføring.

Ved å trekke ditt samtykke vil vi ikke lengre kunne sende deg tilbud eller informasjon via direkte markedsføring. Kundeoppfølging og markedsføring er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder.

Ved reklame i sosiale nettverk som Facebook og Instagram, kan vi gi opplysninger om brukerne av ShapeWear.no i kryptert form til et sosiale nettverk for å kunne tilby personlig og relevant markedsføring. Forutsatt at brukeren har konto i det sosiale nettverket kan han/hun få reklame i tråd med den brukeravtalen han/hun har med det sosiale nettverket.

Hvis du som kunde ikke ønsker at vi skal behandle opplysninger om deg for å poste reklamen i sosiale nettverk, kan dette deaktiveres på ved å sende mail til kundeservice@shapewears.no eller i det sosiale nettverkene. 

Oppdatering av vår personvernserklæring
Oppdateringer av vår personvernpolicy kan forekomme. Den nyeste versjonen av personvernserklæringen vil alltid ligge tilgjengelig og datert på våre nettsider. Vi vil opplyse deg dersom det har skjedd noen viktige endringer som for eksempel berører dine rettigheter, eller formålet med bruken av personopplysningene dine.