Kjøpsvilkår

1. Avtalen:

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene:

Selger Firmanavn: Shapewears & Fitness AS / Shapewears.no
Kontaktadresse: Tvetenveien 156, 0671 OSLO
E-post: kundeservice@shapewears.no
Telefonnummer: +47 484 04 335
Organisasjonsnummer: 926570188 
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser:

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Frakt/ Betaling og ordrebekreftelse:

Frakt :

Frakten er gratis for alle ordre over 1000 kr. For ordre under 1000 kr følges egne rater for frakten. Les mer her

Innlegging av kjøpsordre

Det er kun personer som er fylt 18 år som har tillatelse til å handle på Shapewears.no. Innlagt kjøpsordre er bindende. Falske bestillinger vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. Ved å handle på Shapewears.no erklærer du å ha fylt 18 år.

Betaling:

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes

Ordrebekreftelse:

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Levering, Retur og Refundering:

Levering:

Vi leverer med Helthjem eller Posten og normal leveringstid er 2-5 arbeidsdager etter bestilling. Under enkelte intensive perioder kan det oppstå avvik. Vi gir ikke noe refusjon på fraktkostnad om pakken blir forsinket!

Dersom du ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 70,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 70,-.

Med Helthjem eller Posten kan pakken bli levert i din postkasse. Om det ikke finnes plass vil Helthjem levere denne på din dørmatte eller på nærmeste utleveringssted. Du kan følge leveringen din via en link som Helthjem/Posten vil sende til deg via sms når bestillingen din er på vei. Velger du hjemleveranse og du ikke er hjemme når pakken leveres, er du ansvarlig for pakken fra og med når den leveres på din dør.

Helthjem: Skulle mottaker av pakken ikke ha dekning for hjemlevering, eller budet av andre årsaker ikke kan levere pakken hjem, vil de levere pakken til nærmeste utleveringssted.   

Posten: Du mottar din pakke direkte i postkassen eller hos et utleveringsted i nærheten av der du bor. 

Du, som kunde står ansvarlig for å oppgi korrekt leveringsadresse – og betaling av frakt for begge veier. Dersom produktet kommer i retur på grunn av at kunde har oppført feil adresse eller at det mangler merking på dør, postkasse e.l. og sendingen bli returnert til oss vil kunden ikke få refusjon for frakten, men kun for selve bestillingen. Dette gjelder også for fi frakt kunder som har bestilt varer for over 1000kr. Her vil fraktgebyren trekkes ifra på kjøpesummen.

Retur:

Du har i henhold til norsk kjøpslov 14 dagers ubetinget angrerett fra mottatt vare. Dersom du sender returen etter 14 dager fra du benyttet angreretten, vil bestillingen din bli returnert og annullert. Ved retur bruker kunden Posten. Om varen ikke skulle passe og du ønsker å bytte i en annen vare eller størrelse bestiller du en ny og returnerer den du har. Vi sender ikke noe returseddel for returen. Du som kunde må selv skrive ut angrerettskjema å legge det ved i pakken for å kunne benytte deg av angreretten. Du får link til angrerettskjema på mail når vi sender ut ordrebekreftelsen din.

Kunden er selv ansvarlig for returtransport kostnader og returen, det vil si om kunden har returnert pakken med sporing eller uten sporing og pakken blir rotet bort, er det kunden selv som står ansvarlig for å evt. følge opp og spore pakken selv. Vi dekker ikke retur pakker som forsvinner i Posten, du som kjøper må ta direkte kontakt med sendingstjenesten du har valgt.

Betingelser for godkjennelse av bytte/retur
Hovedregelen er at alle returer må være salgbare som om de var nye, ubrukte produkter. Dette innebærer som et minimum at alle produkter som skal returneres må:

  • Ha original og uskadet original emballasje
  • Ha alle merkelapper/klistremerker osv
  • Åpnede, prøve å forbigå forseglingen ved å lure produktet ut og inn i emballasjen eller brukte hygiene produkter som Hold-in undertøy/Shapewears og underdøy kan IKKE returneres av hygieniske årsaker
  • 14 dagers åpent kjøp

Ved retur vil alle produkter bli vurdert individuelt. Alle produkter som returneres må være i samme tilstand som når du mottok varen med emballasje inntakt. Varen kan selvfølgelig prøves om den ikke kommer i forseglet pose og er ikke et intimprodukt. Varen skal ikke vaskes, eller fjerne evt merkelapper. Ved brutt forsegling på intimproduket eller prøve å forbigå forseglingen ved å lure produktet ut og inn i emballasjen kan vi ikke refundere for varen og vil bli returnert tilbake til deg.*Kunden er selv ansvarlig for å dekke evt. frakt omkostninger. 

Dersom vi mottar et produkt som er i uegnet tilstand eller brutt på forsegling eller prøve å forbigå forseglingen ved å lure produktet ut og inn i emballasjen, blir tilbakebetalingen annullert og artikkelen returnert til deg.


Ved gjentatt retur (andregangs retur av samme order) vil orderen annulleres og du vil ikke motta noe refusjon.

Ønsker du varen tilbake igjen, må du selv dekke til returen på kr 70,-. Dette må gjøres innen 3 dager.

PS: Undertøy og Shapewears kan ikke returneres ved brutt på forsegling eller prøve å forbigå forseglingen ved å lure produktet ut av emballasjen og så legge tilbake igjen.

Refundering:

Du vil bli refundert kjøpesummen, merk at det kan ta opptil 14 dager. Foregår ved dersom beløpet er registrert på vår konto eller produktet er mottatt i retur.

7. Risikoen for varen:

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Ved retur av en vare grunn av at varen ikke passer eller om du ønsker å bytte til en annen vare enn den du har bestilt så sender du oss varen tilbake. Deretter bestiller du annen vare. Kunden er ansvarlig for returtransport kostnader som må eventuelt dekkes.

8. Angrerett og reklamasjonsrett:

Dersom varen er skadet eller defektet kan du kontakte oss her for videre instruksjoner. Du har ikke lenger angrerett på visse produkter; eksempelvis har du ikke lenger angrerett på intimprodukter, undertøy, shapewears ved brudd på forsegling eller prøve å forbigå forseglingen ved å lure produktet ut av emballasjen og så legge tilbake igjen. Ved angrerett betaler kunden frakt av retur.

9. Forsinkelse og manglende levering:

Vi leverer med Helthjem/ Posten og leveringstid er 2-5 arbeidsdager etter bestilling. Under enkelte intensive perioder kan det oppstå avvik. Du blir informert om det skulle oppstå forsinkelser. Du mottar din pakke direkte i postkassen eller hos et utleveringsted i nærheten av der du bor. Leveringstiden beregnes fra virkedagen etter at du har lagt inn din bestilling.

Du, som kunde står ansvarlig for å oppgi korrekt leveringsadresse – og betaling av frakt for begge veier, dersom produktet kommer i retur på grunn av feil adresse eller skadet/feil på produktet.

10. Mangel ved varen -  kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom du mangler en vare eller oppdager feil på en forsendelse i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen, vennligst ta kontakt med oss snarest  via kontaktskjemaet her. Frist for å melde feil må skje innen senest 2mnd. Beskriv avvik og bruk ordrenummeret.

Hvis varen er skadet under transport må du ta vare på emballasje samt produktene og levere dette på Posten.

11. Selgerens rettigheter

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12 Garanti:
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.
  

15. Mislighold

Ved urett oppførsel/misbruk og andre holdninger som medfører skade, misbruk eller uønsket oppførsel ser Shapewears.no seg rett til å avvise eller utelukke kunder fra å kunne handle eller benytte seg av Shapewears.no tjenester og handel. Dette gjelder også svindelforsøk og andre liknende hendelser.

Endring av vilkår:
Shapewears forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse generelle vilkårene. Endringene i disse generelle vilkårene skal publiseres på Nettsiden.

VIKTIG INFORMASJON (GJELDER WAIST TRAINER OG SHAPEWEAR)
SHAPEWEARS STÅR IKKE ANSVARLIG FOR VED OVERBRUK/MISBRUK/HELSEPLAGER AV PRODUKTET.